Listy klinické logopedie - Informácie o časopise

Vydává jako e-časopis Asociace klinických logopedů ČR:

AKL ČR, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, IČO: 41192303 Číslo: 2017/2, 14. prosinec 2017

ISSN 2570-6179

Časopis dodržuje citační normu ISO 690

Redakční rada

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Katedra speciální pedagogiky a logopedie, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové III, Klinická logopedie, Nám. Osvobození 451, 47001, Česká Lípa

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc

PhDr. Mgr. Lenka Vacková, Ambulance klinické logopedie a psychologie, Wellnerova 1322/3C, Olomouc

PaedDr. Adelaida Fábianová, Ambulancia klinickej logopédie – ADELI s.r.o., Hlboká 45, Piešťany

MUDr. Libor Černý, Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Žitná 24, 120 00 Praha 2

MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., Institut neuropsychiatrické péče, Křižíkova 264/22, Praha 8

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, U Kříže 8, Praha 5

Redakce

Šéfredaktorka:

Mgr. Zuzana Lebedová, zuzana.lebedova@email.cz

Asistentka redakce:

Mgr. Helena Gajdošíková, hel.gajdosikova@gmail.com

Redakce:

Mgr. Barbora Richtrová, barbora.richtrova@gmail.com

Mgr. Naděžda Lasotová, nlasotova@gmail.com

Mgr. Jitka Mercelová, jitka.mercelova@seznam.cz

Mgr. Ester Lochmanová, esterester@seznam.cz

Mgr. Irena Šáchová, irena@sachova.cz

Mgr. Barbora Červenková, barbora.cervenkova@post.cz

PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D., lucie.durdilova@gmail.com

Jazykové korektury:

Mgr. et Mgr. Veronika Rákocy

Kontakt

Vydává jako e-časopis Asociace klinických logopedů ČR:

AKL ČR, Rumunská 1, 120 00 Praha 2, IČO: 41192303 Číslo: 2017/2, 14. prosinec 2017

Periodicita:

2x ročně publikován na casopis.aklcr.cz, vždy 14. června a 14. prosince

Grafický design:

Flashstudio, s.r.o. www.flashstudio.cz

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa