Lékař a technika - Informácie o časopise

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (SBMILI) vydává časopis Lékař a technika je nejstarším odborným pravidelně vycházejícím časopisem zaměřeným na nové poznatky výzkumu, vývoje, výroby a použití techniky ve zdravotnictví. Od roku 1970 přináší populárně vědecké a recenzované příspěvky českých a zahraničních autorů, kteří prezentují aktuální a nově dosažené poznatky v oblasti lékařské techniky. Posláním časopisu je tyto poznatky prezentovat zejména lékařům a technickým nelékařským pracovníkům pracujícím v lékařských zařízeních, studentům zdravotnických oborů a dalším pracovníkům ve zdravotnictví.

Odborné texty jsou recenzovány předními odborníky pro danou tématiku a doplněny originálními dokumentačními fotografiemi. Pro mladé začínající biomedicínské techniky a inženýry a studenty je mimo jiné určena sekce metody v biomedicínském inženýrství, ve které se čtenář seznámí s konkrétními technikami a metodami používanými v biomedicínském inženýrství.

Periodikum má přiděleno ISSN 0301-5491 a je uvedeno v mezinárodních indexech EMBASE/Excerpta Medica (Elsevier), IndexCopernicus a Bibliographia Medica Cechoslovaca.

Od roku 2008 je časopis Lékař a technika vydáván ve spolupráci Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SBMILI ČLS JEP) a Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (ČVUT FBMI).

Redakční rada

Vedoucí redaktor:

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Výkonný redaktor:

MUDr. Ing. David Macků
Nemocnice Na Homolce

Předseda redakční rady:

Prof. MUDr. Jozef Rosina Ph.D.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Redakční rada

Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš Csc.,
1. Lékařská fakulta Karlovy univerzity, Praha

Doc. Ing. Julius Csontó Csc.,
Technická univerzita Košice, EF, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Ing. L. Doležal Csc.,
Ústav lékařské biofyziky - Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci 

Doc. Ing. Josef Hanuš Csc.,
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Ing. P. Hanzlíček Ph.D.,
Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Ing. Petr Huňka,
BioDat, Gerstnerova laboratoř, Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

Prof. Ing. Peter Kneppo DrSc.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Prof. RNDr. Hana Kolářová CSc.,
Lékařská fakulta UP v Olomouci

Prof. RNDr. Vojtěch Morstein CSc.,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. MUDr. Jiří Obenberger CSc.,
ACHK s.r.o., Praha

MUDr. J. Peleška CSc.,
II. interní klinika 1. LF UK v Praze

Ing. Marek Penhaker Ph.D.,
VŠB TU, Fakulta elektrotechnika a informatiky v Ostravě

Prof. Ing. I. Provazník Ph.D.,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, Brno

Ing. V. Přibík Csc.,
EuroMISE centrum, Ústav informatiky AV ČR

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Doc. Ing. J. Rozman CSc.,
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav biomedicínského inženýrství

Ing. M. Rožánek Ph.D.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

Ing. L. Sieger CSc.,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVÚT Praha

MUDr. L. Straka Ph.D.,
DERS, spol. s r.o.

Prof. Ing. Milan Štork Csc.,
Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Jana Vránová Csc.,
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, Praha

Prof. RNDr. Jana Zvárová DrSc.,
EuroMISE centrum, Ústav informatiky, Akademie Věd ČR

Prof. Ing. Jozef Živčák Ph.D.,
Strojnícka fakulta, Ústav špeciálnych technických vied,
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,
Technická univerzita v Košiciach

Redakce

Vydává:

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Sokolská 31, 120 26  Praha 2

a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Vedoucí redaktor:

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Výkonný redaktor:

MUDr. Ing. David Macků

Odpovědná redaktorka:

Ing. Ida Skopalová

Rukopisy zasílejte prostřednictvím Redakčního systému, který je na adrese http://ctj.fbmi.cvut.cz/

E-mail redakce: redakce@fbmi.cvut.cz
E-mail vedoucí redaktor: roubik@fbmi.cvut.cz

Předplatné

Chcete-li objednat časopis Lékař a technika, prosím, napište svůj požadavek a  své kontaktní údaje na adresu:

Ing. Ida Skopalová (ida.skopalova@vc.cvut.cz).

Případně si můžete objednat telefonicky:

+420-22435-5053,
+420-22435-2909.

Časopis je k dispozici v tištěné formě a plná verze je publikována full textově i ve formátu Pdf.

Časopis je distribuován zdarma.

Pokyny pro autory a recenzenty

Autoři mohou předložit pouze původní vědecké výzkumné články. Časopis nepublikuje jiné typy článků s výjimkou předmětů, jako úvodníků napsaných pozvání.

Články mohou být napsány v anglickém, českém nebo slovenském jazyce.

Nicméně angličtina je obvyklý pracovní jazyk časopisu.

Všechny články musí obsahovat stručné a dobře strukturovaný souhrny v angličtině.

Prosím, stáhněte si šablonu v češtině/slovenštině s podrobnými pokyny o struktuře a sazby vašeho článku.

Prosím, kontaktujte zástupce pana David Macků, pokud máte jakékoli otázky týkající se psaní rukopisu.

e -mail david.macku​@homolka.cz

nebo telefonicky na čísle +420 603 913 822.

Všechny články musí být předloženy prostřednictvím tohoto redakčního systému.

Zkušební doba tohoto systému je u konce a od dubna 2012 redakce nepřijímá přihlášky e-mailem nebo v papírové podobě.

Registrace je nutná pro přístup do redakčního systému a je zcela zdarma.

Kontakt

Ing. Ida Skopalová
Tel.: 224 355 053, 224 352 909
E-mail: ida.skopalova@vc.cvut.cz

Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel.: (+420) 224 266 201-4
fax: (+420) 224 266 212

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa