Kardiologická revue – Interní medicína - Číslo 3/2015

Kardiologická revue

194
Bezdrátová kardiostimulace –  budoucnost nebo fikce?

P. Neužil

202
Novinka v intervenční terapii srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory

F. Málek, M. Mates, T. Mráz, P. Neužil

207
Novinky v koronárních intervencích

O. Aschermann, M. Mates, K. Kopřiva

214
Mnohočetné postižení věnčitých tepen dia­gnostikované při pPCI pro STEMI: kompletní revaskularizace nebo konzervativní léčba. Studie Prague‑ 13.

O. Hlinomaz, L. Groch, K. Poloková, F. Lehar, T. Vekov, R. Petkov, M. Stojnev, M. Gřiva, J. Sitár, M. Rezek, M. Novák, J. Seménka, N. Penkov

220
Erratum - Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci
221
Farmakologická a nefarmakologická léčba fibrilace síní –  současný pohled

J. Petrů

225
Léčebné postupy u námahové anginy pectoris

K. Kopřiva

230
Srdeční zástava a poresuscitační péče

A. Krüger

234
Komentovaná zkrácená verze evropských doporučení pro dia­gnostiku a management akutní plicní embolie z roku 2014

P. Heinc, F. Kováčik, J. Látal, J. Přeček, A. Smékal, L. Rec

245
Co přinesla nová evropská guidelines pro trvalou kardiostimulaci a srdeční resynchronizační léčbu (2013) v oblasti dia­gnostiky arytmií pomocí dlouhodobého monitorování EKG – současné technické aspekty a typy dlouhodobého monitorování EKG

L. Rambousková, M. Novák

249
Fixní trojkombinace antihypertenziv a subklinické orgánové poškození – kazuistika

P. Wohlfahrt

253
Studie IMPROVE‑ IT u pa­cientů s diabetes mellitus

J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec

257
Studie TECOS –  efekt sitagliptinu na kardiovaskulární příhody u diabetes mellitus 2. typu

J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec

262
Co zaznělo v HOT lines na ČKS 2015

P. Janský, J. Vítovec, J. Špinar

270
Co zaznělo na ESC 2015

J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec, O. Ludka

274
500 transplantací srdce v Brně

L. Špinarová, P. Němec

276
25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan 2015

M. Fejfuša

278
Zemřel prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC28. 5. 1929– 20. 5. 2015
279
Vzpomínka na prof. Miloše Štejfu

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa