Diabetes a obezita - Číslo 45/2023

Editorial

3
Quo vadis, slovenská diabetológia?

9
Duálny agonista GIP a GLP1-receptora tirzepatid: nová efektívna liečba diabetes mellitus 2. typu

Vladimír Uličiansky

18
Diabetes mellitus a možnosti včasnej prevencie srdcového zlyhávania

Andrej Dukát, Peter Jackuliak, Juraj Payer

22
Zhodnotenie súčasnej situácie a možností v manažmente obezity na Slovensku

Ubomíra Fábryová

29
Ceramidy a kardiovaskulárne ochorenie

Ján Murín

34
Sociálne služby pri diabetes mellitus

Andrea Bukovská


37
Praktické skúsenosti s dapagliflozínom: kazuistiky

Viliam Vaník, Zbynek Schroner

43
Pacient s diabetes mellitus 2. typu hemodynamicky a metabolicky stabilizovaný, napriek liečbe progresia chronickej choroby obličiek postupuje. Aké máme ďalšie možnosti? Kazuistika

Zbynek Schroner


49
Empagliflozín u pacientov s chronickou chorobou obličiek: výsledky štúdie EMPA-KIDNEY a ich význam pre klinickú prax

Peter Novodvorský

54
Priame porovnanie inzulínov glargín 300 U/ml a degludek 100 U/ml pomocou technológie CGM: výsledky štúdie InRange

Peter Novodvorský


Aktuality

61
Nové indikačné kritériá: lepšia dostupnosť GLP1-receptorových agonistov pre našich pacientov

Zbynek Schroner

63
Inhibítor SGLT2 kanagliflozín: benefity v liečbe diabetes mellitus 2. typu

Zbynek Schroner


Osobní zprávy

66
Spomienka na MUDr. Blaženu Dyskovú

67
Pohľad do 13. komnaty – zjavné i skryté prejavy diabetes mellitus

Jozef Lacka

71
World Diabetes Congress, Lisabon 2022

Andrea Bukovská

73
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2023, Berlín

Martin Haluzík

77
5. celoslovenské sympózium SDS: Ako sa nám darí s technológiami v diabetológii na Slovensku a čo nové očakávame do budúcnosti?

Viera Doničová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa