Diabetes a obezita - Číslo 43/2022

Editorial

6
Editoriál

9
Vzťah glykemickej variability a rizikových faktorov diabetu u gravidných žien

Martina Gáborová, Viera Doničová


16
Od adultného typu cez NIDDM a diabetes 2. typu – a čo potom?

Oliver Rácz, Eva Sedláková

20
Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt

Peter Novodvorský

24
Použitie inhibítorov SGLT2 u diabetikov 2. typu v rôznych fázach kardiovaskulárneho kontinua

Zbynek Schroner

30
Kardiorenálne benefity agonistov GLP1-receptorov v liečbe diabetes mellitus 2. typu

Rid Dravecká


34
Liečba biosimilárnym inzulínom v bežnej klinickej praxi na Slovensku: kazuistiky

Rid Bugáňová, Jana Ročiaková, Jozef Lacka, Zbynek Schroner


39
Koformulácia inzulínu degludek a inzulínu aspartát v reálnej klinickej praxi: štúdia ARISE

Zbynek Schroner

44
Adipocytokíny ako možné etiopatogenetické mechanizmy vedúce k vyššiemu výskytu autoimunitnej tyroiditídy u pacientov s diabetes mellitus 2. typu – rozšírená štúdia

Štefan Sotak, Zbynek Schroner, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Marek Felš Ci, Darina Petrášová, Izabela Bertková, Miriam Mitníková


Aktuality

52
Vplyv agonistov GLP1-receptorov na postprandiálnu lipémiu: komentár k prehľadovému článku

Peter Novodvorský


54
Spomienka na MUDr. Danielu Kuzmovú

55
Virtuálny 26. World Diabetes Congress 2021

Andrea Bukovská

56
7. slovenský deň obezity: v liečbe obezity každý zaváži!

Ubomíra Fábryová


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa