Diabetes a obezita - Číslo 41/2021

Editorial

3
Diabetologie – obor spolupráce českých a slovenských zdravotníků

7
Potenciál indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v štúdiu a liečbe monogénového diabetu

Terézia Valkovičová, Martina Škopková, Ying Cai, Juraj Staník, Miriam Cnop, Daniela Gašperíková

16
Nesúlad medzi glykémiami a HbA1c – je možné vysvetlenie podľa biokinetického modelu glykácie?

Oliver Rácz, Peter Dombrovský, Vladimír Heriban, Marek Brenišin, Katarína Muriová

23
Novinky z oblasti bazálnych inzulínov 2. generácie pri diabete 1. typu a dáta z kontinuálneho monitorovania glykémie

Peter Novodvorský

29
Špecifiká výberu antidiabetickej liečby u starších pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky


Klinické studie

35
Štúdie s inhibítormi SGLT2 primárne zamerané na renálne parametre u pacientov s chronickou obličkovou chorobou s/bez diabetes mellitus 2. typu

Zbynek Schroner


39
Čo nám pomáha pri rozhodovaní o antidiabetickej liečbe pacienta – kazuistiky z bežnej klinickej praxe

Zuzana Ondreičková, Martina Gubíková, Zbynek Schroner

44
Familiárna chylomikronémia – patogenéza, klinické prejavy a kazuistika

Katarína Rašlová, Alexander Klabník, Miroslava Hučková, Daniela Gašperíková, Anna Maňková, Michal Vrablík, Richard Češka, Daniela Balažiová


Aktuality

49
Zlepšenie adherencie k liečbe – metformín s predĺženým uvoľňovaním
51
Čo dokážu nové antidiabetiká v dnešnej klinickej praxi

Ján Murín

56
Vieme dnes ovplyvniť nadváhu a obezitu – a tým predísť ich dôsledkom ako býva vývoj diabetu či kardiovaskulárneho ochorenia
60
Edukácia diabetikov počas pandémie COVID-19

Andrea Bukovská


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa