Diabetes a obezita - Číslo 37/2019

Editorial

3
Naša odborná spoločnosť a jej časopis v roku 2019

Přehledová práce

8
Familiárna hypercholesterolémia a projekt MedPed FH

Branislav Vohnout, Katarína Rašlová

13
DNA diagnostika najčastejších monogénových foriem diabetu na Slovensku

Daniela Gašperíková, Terézia Valkovičová, Martina Škopková, Juraj Staník

20
Hypoglykémia pri diabetes mellitus

Peter Novodvorský

27
Nové technológie kontinuálneho monitorovania – nové možnosti pre liečbu diabetes mellitus

Viera Doničová


Klinické studie

32
Protizápalová liečba redukuje aterotrombotické riziko

Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch


Odporúčania odborných spoločností

39
Cesta od EBM ku najnovšej konsenzuál­nej správe ADA a EASD: manažment hyper­glykémie u pacientov s DM2T, 2018

Zbynek Schroner, Vladimír Uličiansky


Farmakoterapia

45
Metformín u pacientov s chronickým obličkovým a kardiovaskulárnym ochorením

Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner


Aktuality

54
50 rokov Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Zuzana Némethyová, Marta Korecová


Osobní zprávy

58
Odišiel MUDr. Peter Pavlov, MPH (*8. 6. 1962 – †19. 4. 2019)

Správy z odborných podujatí

59
15. vedecká konferencia venovaná pamiatke prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc. 29. 3. 2019, Topoľčianky

Marta Korecová

62
XXXIV. kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a Konferencia pracovnej skupiny preventívnej kardiológie SKS, 4.–6. 4. 2019, Jasná, Demänovská dolina

Novinky z odbornej literatúry

65
Jiří Šimek. Lékařská etika

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa