Clinical Osteology - Číslo 3/2018

Původní práce

88
Teriparatid v liečbe ťažkej osteoporózy u starších pacientok: výsledky multicentrickej prospektívnej štúdie

Payer Juraj, Tomková Soňa, Jackuliak Peter, Kužma Martin, Vaňuga Peter, Letkovská Alexandra, Masaryk Pavol, Kmečová Zlata, Killinger Zdenko

94
Porovnanie mortality pacientov po zlomenine proximálneho femoru 1995–2002 a 2003–2010

Ševčík Tomáš, Tomková Soňa, Lorinczová Zuzana


Přehledové články

105
Vyšetrovacie metódy u sarkopénie

Fichtl Christine, Kužma Martin, Jackuliak Peter, Kužmová Zuzana, Killinger Zdenko, Payer Juraj

112
Prevence a léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu léčených inhibitory aromatázy

Michalská Dana


Kazuistika

126
Kompresívne vertebrálne fraktúry u detí s Crohnovou chorobou: kazuistiky

Čagalová Alžbeta, Čierna Iveta, Tichá Ľubica, Trepáč Martin, Podracká Ľudmila


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa