Otorinolaryngologie a foniatrie - Číslo 1/2021

Editorial

4
EDITORIAL

Původní práce

6
Využití PET/ CT v diagnostice vzdálených metastáz a duplicitních nádorů v onkologii hlavy a krku

Krátká Z., Paska J., Šíblová V., Licková K., Lohynská R., Čoček A.

12
Frontální sinotomie Draf 3 jako součást revizních výkonů pro chronickou rinosinusitidu s polypy

Schalek P., Fuksa J., Guha A., Chovanec M.

15
Klasifikace středoušních operací pro cholesteatom dle nového systému SAMEO-ATO v praxi

Homoláč M., T. Valenta, Školoudík L., Mejzlík J., Chrobok V.


Kazuistika

22
Meningeom spánkové kosti

Blatová B., Zeleník K., Formánek M., Š. Reguli, P. Hanzlíková, Wozniaková M., Komínek P.

27
Kikuchiho-Fujimotova choroba
(histiocytárna nekrotizujúca lymfadenitída)

Gramantíková Z., Abusultan M., Beňo J., Hajtman A.


Přehledový článek

32
Úloha narrow band imaging a autofl uorescence při diagnostice karcinomu orofaryngu

Sýba J., P. Lukeš, L. Dostálová, Chovanec M., Plzák J.

39
Sticklerův syndrom v České republice:
fenotypová variabilita a genetická heterogenita

Čopíková J., Katra R., Pourová Kremlíková R.


47
Konsenzuální doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (2019): definice resekčních okrajů, reportování krčních disekcí a vyšetřování HPV/ p16

Vošmik M., Klozar J., Laco J., Hlavy Kooperativní Skupina Pro Nádory Česká, Krku


52
Opustil nás prim. MUDr. Jiří Rutar
Vzpomínka na emeritního primáře MUDr. Darko Klobučara

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa