Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 2/2021

Minimonografie

116
Nemoc moyamoya

V. Přibáň, J. Dostál, J. Mraček, J. Baxa, P. Duras


Přehledný referát

127
Gut microbiota and autism spectrum disorders

P. Danhofer, O. Horák, L. Knedlíková, S. Kolář, A. M. Bittnerová, P. Jabandžiev, H. Ošlejšková

135
Etiopatogeneze a diagnostika progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených natalizumabem

P. Štourač, J. Bednářová, Z. Pavelek


Původní práce

139
Na dosah dolnímu fronto-okcipitalnímu fasciculu s pomocí disekce dle Klinglera a DTI traktografie

E. Neuman, O. Šandor, M. Hána, M. Keřkovský, M. Joukal, M. Smrčka

151
Správná a chybná pojmenování obrázků pro náročnější test písemného Pojmenování obrázků a jejich vybavení (dveřní POBAV)

A. Bartoš, H. Polanská

164
Mechanická trombektomie u cévní mozkové příhody a dostupnost endovaskulárního týmu v době ústavní pohotovostní služby – teorie vs. realita

D. Černík, L. Kmečová, F. Cihář, K. Bělinová, P. Janoušová

169
Correlation between self-esteem and self-compassion in patients with multiple sclerosis – a cross-sectional study

H. Dahmardeh, A. Sadooghiasl, E. Mohammadi, A. Kazemnejad

174
Mortonova neuralgie, metatarzalgie

J. Hradecký, E. Zvěřina, L. Mencl, P. Haninec

179
Léky navozená spánková endoskopie – odpovídá lokální nález v horních cestách dýchacích závažnosti syndromu spánkové apnoe?

J. Kalhous-, J. Kordík

183
Význam spánkové endoskopie při titraci přetlakové ventilace – první výsledky

M. Masárová, J. Seko, M. Plášek, M. Formánek, O. Jor, V. Novák, P. Komínek, P. Matoušek

188
Surgical management of foramen magnum tumours – experiences with 20 cases

M. Chwiałkowski, A. Koziarski, G. Zieliński

195
The effects of tacrolimus on cognitive functions in a rat model of cerebral vasospasm

F. Sahinturk, E. Sonmez, N. Altinors

199
Výsledky endoskopicky asistované dekomprese nervus ulnaris v oblasti lokte

H. Zítek, I. Humhej, D. Kachlík, M. Sameš


Dopis redakci

205
Neurovývojová porucha s mentální retardací spojená s genem PPP2R5D – první případ v České republice

K. Slabá, H. Pálová, P. Veselá, Š. Aulická, P. Konečná, M. Štěrba, P. Jabandžiev, O. Slabý, D. Procházková

208
Iron deficiency anaemia in cerebral venous sinus thrombosis – cause or association?
211
Monozygotní dvojčata s Legius syndromem a diferenciální diagnostika Legius syndromu a neurofibromatózy typ 1

B. Petrák, D. Zemková, P. Seeman, P. Tesner, R. Kremlíková Pourová

214
Primary diffuse large B-cell lymphoma of the parietal bone

J. Hrudka, V. Eis, Z. Prouzová, M. Holešta, I. Zubatá, F. Šámal


Redakční sdělení

217
Informace vedoucího redaktora

Recenze

218
Recenze monografie

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa